Misyon-Vizyon

Misyon

Nitelikli öğretim, araştırma ve geliştirme imkânları sunan, yenilikçi ve teknolojik faaliyetleri destekleyen, ülkemizin öncelikleri için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir vizyonla yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olmak; bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı, bilimsel ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etmektir.

Vizyon

Nitelikli toplum için nitelikli üniversite idealinde olan, Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite

SORUMLULUĞUMUZ

Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetlerden sorumludur.

a)    Öğrenciye yönelik sağlık hizmetinden,

b)    Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösterilerden,

c)    Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerden,

d)    Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden,

e)    Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalardan,