Topluluk Kurma İşlemleri

Yeni Bir Öğrenci Topluluğu Kurma İşlemleri

 1-Topluluk kurmayı talep eden öğrenciler tarafından doldurularak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunulan Öğrenci Topluluğu Kuruluş Başvuru Formu (kurucu üye sayısı en az 10 olmalıdır),

 2- Samsun Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine göre hazırlanmış topluluk tüzüğü (topluluğun ismini , amacını ve faaliyet kapsamını, üyelik koşullarını, topluluk organlarını belirtir.)

3-Kurucu üye formunda ismi bulunanlara ait öğrenci belgesi,

Yukarıda bahsi geçen belgeler eksiksiz doldurulduktan sonra Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletilmelidir.

 

Öğrenci Toplulukları Yönergesi gereğince, Topluluklar Üst Kurulu yeni kurulacak topluluk başvurularını yönergenin ilgili maddesi gereği her eğitim-öğretim döneminin ilk ayı kabul eder. Başvurular toplanan Topluluklar Üst Kurulunca değerlendirildikten sonra, açılmasına karar verilen öğrenci topluluğu çalışmalarına başlar.

Not: 

  1. Yeni bir öğrenci topluluğu kurmak için gerekli olan formları buradan temin edebilirsiniz.
  2. Öğrenci topluluklarının kurulmasına ilişkin aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.
  3. Öğrenci topluluklarına üye olunmasına ilişkin aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.
  4. Öğrenci Toplulukları Yönergesine buradan ulaşabilirsiniz.