Avrupa Gençlik Yılı – #EYY2022

2022 yılı tüm Avrupa’da “Avrupa Gençlik Yılı- #EYY2022” olarak belirlenmiş ve bu yılın Avrupa çapında gençlerin geniş katılımıyla kutlanması planlanmıştır. Avrupa Gençlik Yılı kampanyası Ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak koordinasyonuyla yürütülmektedir.

2022 Avrupa Gençlik Yılının dört temel önceliği bulunmaktadır. Bunlar; yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere AB politikalarının gençlere sunduğu fırsatları vurgulamak, gençlik çalışmalarıyla gençlerin aktif vatandaş olmalarına katkıda bulunmak, gençlerin sosyal, ekonomik, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik fırsatların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve 2019-2027 AB Gençlik Stratejisi doğrultusunda gençlerin kendileri ile ilgili politikaların oluşturulmasına doğrudan katkı ve katılımlarını desteklemektir. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlar ile gençler, gençlik grupları ve gençlik çalışanlarının kampanyaya katılmaları ve görünürlüklerini artırmalarını teminen farklı türden etkinlikler (konser, sergi, film gösterimi, şenlik, sokak etkinlikleri ve kermesler, radyo veya televizyon programları vb.) gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir.

Bu amaçla Avrupa Gençlik Yılı etkinliklerine ilişkin detaylı bilgiler Türkiye Ulusal Ajansı web sitesinde yayınlanmıştır ve Avrupa Gençlik Yılı’nın hedeflerine, sizlerin bu yıl kapsamında yapabileceğiniz etkinliklere ve yaptığınız etkinlikleri nasıl duyurabileceğinize ilişkin bilgilerin yer aldığı Avrupa Gençlik Yılı İletişim Kılavuzu yayınlanmıştır.

Siz de Avrupa Gençlik Yılı’nın bir parçası olun…